تشریح پهنای کم باند دسکتاپ و بخش ویدئویی

7 ماه پیش

تشریح پهنای کم باند دسکتاپ و بخش ویدئویی

چکیده:

محیط صفحه نمایش با وضوح بالا بر روی شبکه ساخته شده است ، صفحه نمایش چند بخشی به عنوان یک کار تجسم را برای مشترک فراهم می کند ، به این معنی که در حال حاضر مقایسه و ، ابزار توزیع وضوح نمایش ارتباط داده ها در یک محدوده مشخص از فرمت ها و بسیاری از منابع مختلف را فراهم کرده اند .ت

جسم منابع توزیع جریان و کنترل محتوا منابع ارایه شده کمک کند. هنگامی ، شده میتواند به درک فرآیند خوشه ای از منابع محلی که استفاده کنندگان می خواهند به طور همزمان محتوا را از سنسور های شخصی پیگیری کنند باید فضای کاری را بهتر تقویت نمایند. تحقیق پیش رو دارای تکنیک جریان های ویدیوئی با کیفیت است که اجازه می دهد جریان های ویدئویی کنترل شوند و محیط های کاشی کاری منابع و دیگر پهناهای ناهمگون محیط اینترنت را مرتب سازی می کند ؛ در واقع با استفاده از فشرده سازی ویدئویی برای کاهش اینتروپی اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد.

ضمنا در این تحقیق پهنای باند مورد نیاز بر روی دیواره های ویدیویی مورد خطاب قرار گرفته است که شامل همگام سازی و تشریح دیوار با استفاده از ابزار های متنوع و پخش آن است. تشریح پویایی خط اتصال ؛ تغییر اندازه جریان های ویدیویی که به بیان کاشی کاری دیواره ، پوشیدگی، رمزگذاری ویدیویی ، رمز گشایی و تشریح ضروریات برای برنامه چند p 1080 های کاربردی و تعاملی استفاده کنندگان است. راه حل تکنیک های ارائه شده قادر است مقادیر و رکود های کافی برای ثابت ماندن این فعالیت ها را Mbps10 رسانه ای همراه با پهنای باند غنی مورد نیاز زیر ارائه می دهند.

در این مقاله به مقایسه ، فشرده سازی و غیر فشرده سازی و جریان های تکنیکی با استفاده از ارزیابی عملکرد پهنای باند رکود کلی و حداکثر مقدار و کیفیت دیداری پرداخته می شود .

مقدمه:

فن آوری محیط های کاشی کاری ، نمایش با وضوح بالا در مقیاس صفحه نمایش توسط محققان بیان شده است ؛تشریح این سطوح از راه حل های ارائه شده به مجموعه داده ها این امکان را میدهد که سطح بالای محیط کاری و پشتیبانی روش های جدید و همکاری در بین استفاده کنندگان را مجسم کند.

چندین تکنیک برای پر کردن دفعات مشاهده شده در پیکسل های بالا با انواع مختلفی از داده ها وجود دارداما هنوز چالش هایی برای ارائه انواع بیان محیط کاشی کاری وجود دارد که شامل طیف گسترده ای از نرم افزار های دسکتاپ ، ابزار های جستجو که باهم مانوس هستند و به اشتراک گذاشتن منابع چندگانه همراه با تشریح محیط های بیرونی است.

ایجاد شدند که شیوه ای برای توسعه روش های مقرون به صرفه برای Opti Portalهنگامی که پروژه هایی مانند ارائه کالا و بیان تطابق گستره ی بخش های محیطی مورد نیاز نداشت ، در ،ارائه تکنولوژی دیوار که هدفی جز حالیکه هنوز تعدادی از استفاده کنندگان به آن دسترسی پیدا نکرده اند که بتوانند برای آشنایی کامل با آن داده های مورد نیاز را تجسم کنند ؛ و مزایای آن : راه حل های توسعه دیوار و راه حل های ضروری و موقت که به بیان تجسم قابلیت چند بخشی مورد نیاز محققان را تحت پوشش قرار میدهد را شامل میشود.

تاکنون راه حل های مناسب و مسنقیم برای جریان های کنترلی محتوا و نیزبیان مشکلاتی که در فرمت غیر فشرده ارائه شده است ؛ و نیازمند اتصالات داخلی و پهنای باند بالاست.برای جریان های محدود که انواعی از ابزارهای محتوایی را توسعه می دهند پهنای باند بالا مورد نیاز است ؛ که راه حل های کلی و به روز بودن جریان های محتوایی را شامل می شود.

مشخصه این مطلب به توسعه بالا و سرعت شبکه وابسته است. هم اکنون یک چهارچوب جدید برای کنترل ,و فشرده سازی H.264 جریان های محتوایی چند بخشی محیط های صفحه نمایش با زمان تاخیر کمتر از ویدیوئی بیان شده است. استفاده از فشرده سازی ویدیویی در جریان های ویدیویی به طور قابل توجهی با کاهش پهنای باند مورد نیاز همراه است و منابع شبکه که شامل چندین جریان غیر فشرده را بیان میکند ، در واقع زمان واقعی قابلیت های ویدئویی در دسترس که در برگیرنده طبقه بندی های جدید با پهنای باند محدود و دستگاه های بی سیم مانند لپ تاپ است.

تعدادی از این جریان های همزمان ویدئویی می توانند با بالاترین سرعت موجود ، زیر ساخت های های شبکه را افزایش دهد، که جریان های ویدیوئی همزمان این قابلیت را دارد که پهنای باند شبکه را و به طور قابل توجهی کاهش دهند. ۱Gbps تا end در واقع در این مقاله به بیان پیاده سازی کامل سیستم – (پایان برای پایان) برای بیان to-end جریان های محتوایی و کاشی کاری دیوار دسکتاپ می پردازد. که در این مشخصه اغلب تشریح جریان های ویدیویی فشرده که شامل بخش های مختلف دیوار است را بیان می کند و شامل کسب طیف وسیعی ازمنابع و محتوا با زمان تاخیر بسیار کم رمزگذاری ویدئویی و کارایی ناهمگن حمل و نقل شبکه ای گسترده ، ویدئو ها و تجسم سیستم نمایش و کاشی کاری سیستمی است.

همچنین در این مسئله به استفاده کنندگان این اجازه داده می شود که به صورت تغییر پویا موقعیت و تغییر اندازه هر ویدئو جریان ها را در هر نقطه بر روی کاشی کاری دیوار بدون وقفه نمایش دهند. هم اکنون چهار چوبی برای پشتیبانی و نمایش انواع دسکتاپ و محتواهای ویدیویی ارائه شده است و این اجازه را به استفاده کنندگان میدهد؛ که برای تجسم و همکاری در نمایش کاشی کاری بر روی دیوار با صفحه ، کنسول بازی های ویدئویی و هر نوع ابزاری که دارای خروجی های HD نمایش متعارف ، دوربین های ویدیویی . است آزادی عمل بیشتری را بدهد DVI ، و با رابط HDMI

در متن حاضر به بیان و تجزیه و تحلیل عملکردهای جریان ها که شامل جریان های غیر فشرده پیکسل می پردازیم.در واقع این تحقیق ما را قادر می سازد H.264 ، جریان های فشرده فریم و جریان های فشرده RGB و با H.264که با استفاده از سیستم های خارج از لاین این مطالب را نشان دهیم که جریان های ویدئویی فشرده end بهبود بخشیدن به توان عملیاتی فریم ، رکود پایین – که به طور قابل توجهی نیاز به جریان های غیر to-end با کیفیت بالا و پهنای باند کمتررا در بر میگیرد و استفاده از روش فشرده سازی فریم که رقابت RGBفشرده واقعی را توسعه می دهدپرداخته شده است.

کار مرتبط:

این مقاله پل کمکی است ، برای جلوگیری از متلاشی شدن در زمینه پژوهش و نمایش محتوایی کاشی کاری بر روی دیوار و همچنین همکاری بر روی جریان های محتوایی دسکتاپ مقیاس پذیری و کاربرد نمایش کاشی کاری دیوار:۲.۱ DMX و Chromiumچندین نرم افزار میانی با محتواهای مختلف نمایشی در کاشی کاری محیطی وجود دارد : است.SEGA . غیر تهاجمی ترین نرم افزار میانی که اجازه می دهد برنامه های کاربردی اجرا شود

یک جریان نرم افزاری میانی است ؛ که جریان های ورودی خام منابع یک نرم افزار را به صفحه نمایش SEGA دیوار هدایت می کند. این موضوع می تواند صفحه نمایش را به طور همزمان از محتوای منابع چندگانه و منابعی که یا گرافیک فشرده را در CPUمی تواند داده های نرم افزاری را که در سراسر خوشه ها تقسیم شده اند مانند مقیاس پذیری را بهبود می بخشد و اجازه می دهد که مشترک جریان ورودی SEGA اختیار بگذارد.

در این روش و پهنای باند مورد RGB ؛ جریان خام پیکسل داده های SEGA های نمایش منابع چندگانه را بررسی کند. زیرا و Gbps10 استفاده می تواند خیلی زیاد باشد؛ را در جریان نرم افزاری محتوا با وضوح بالا ، نیاز به صفحه نمایش را به خوبی نمایش Gbps 10شبکه ی سخت افزاری و یا بالاترین پهنای باند به عنوان کل پهنا ، بیش از

دوباره شروع شده و به عنوان نرم افزار رابط کاربردی در SAGAمیدهد.علاوه بر این ، برنامه ها باید با استفاده از کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد. استفاده می شود . پیاده سازی شبکه نرم افزار پل SEGA برای بیان همکاری بین چند دیواره و تغییر نام ربات از نامیده میشود که به صورت پویا جریان های زمانی را بر روی جریان صفحه نمایش چندگانه دیوار را نشان SEGA میدهد.

جریان محتوایی دسکتاپ:

۲.۲ اقتباس شود به عنوان نرم افزار رابط کاربری SEGAدر حالیکه این نرم افزارها باید به طور خاص از کتابخانه استفاده شود ونیازمند به مدیریت نمایش پیکسل به منظور ارائه آنها به به کتابخانه است . مشتری با اتصال به فروش می شود که اجازه میدهد VNC باعث بهبود بخشیدن به طراحی مخصوص SEGA برای جلوگیری از خرابی نرم افزار VNC حرکت به جلو و مستقیم داشته باشد ؛ که استفاده از سرور SEGA مورد نظر می شود و از آن به عنوان توزیع کننده صفحه نمایش یک لپ تاپ به کاربران متعدد که دارای بیش از یک و همکاران) Stole (. شبکه محلی برای همکاری هستندکمک می کند چندین راه حل برای کاهش زمان تاخیر و بهبود و به روز رسانی توان مشتریان ارائه شده است .

مشخصه با عملکرد بالا در زمان تاخیر کم در اطلاعات شبکه با افزایش کشش درخواست نرخ از مشتری به منظور VNC بهبود نرخ فریم به سرور ارائه می شود در حالی که این افزایش نرخ فریم پهنای باند شبکه را مورد نظر قرار می دهد. ) جریان های فشرده :۳.۲ ، بسیاری از راه حل های اقتباس شده در زمان RGB مشخصه اصلی پهنای باند در جریان های پیکسلی طراحی اصلی برای فشرده DXT نامیده می شود.

DXTواقعی تجسم فشرده سازی فرمت است که فشرده سازی سازی بافت های استفاده شده در باتری های ویدیویی و عملکرد گرافیکی است. این یک راه حل مطلوب برای تجسم توسط نرم افزار های گرافیکی عالی که توانایی بهینه سازی کتابخانه DXT زمان واقعی فشرده سازی برای رفع فشار )Altra Grideبا اندازه های عالی فریم پشتیبانی کند.(HD ها را دارد ومی تواند زمان واقعی ، وضوح تصویر

۱.۵ به جای Mbps 250 ویدیو با ۱۰۸۰ I 60HZV برای حمل DXTاستفاده از فشرده سازی اغلب بهDXT برنامه ویدیویی غیر فشرده مورد نیاز است. پشتیبانی برای Gbps افزوده می شود . به هر SEGA فقط شامل نسبت تراکم ثابت است در حالیکه نمایش کاشی کاری دیوار اغلب ده ها یا صد DXTحال فشرده سازی اغلب تولید قابل توجه ساخته های دیداری در DXT ها راه حل نرمال برای دسکتاپ را ارائه می دهد.

فشرده سازی بیت رنگ محدود شده است می باشد.۱۶بخش هایی که به دلیل فضای رنگی تا در این مقاله پیشنهاد جریان با وضوح بالا محتوای دسکتاپ و ویدیو و بیان کاشی کاری دیوار با پهنای باند پایین و با رویکرد های قبلی ارائه شده است.و این اجازه را میدهد تا برای بالاترین توان فریم یا داده های ویدیوئی با پایین ترین زمان نهفتگی برای ده ها یا صدها جریان ویدیویی از طریق اتصال گیگابایت مناسب اقدام شود که برای دستگاه های بدون سیم شبکه دسکتاپ و داده های ویدئویی برای تشریح محیط های کاری مناسب لازم است.

در جریان های ویدیویی در حال حاضر توانایی کاشی کاری محیط برای طیف گسترده ای از ابزارهایی که شامل بسیاری از محیط هایی با پهنای باند ناکافی که جریان های غیر فشرده را پشتیبانی میکند . هنگامی که ویدیو های فشرده پهنای باند را کاهش می دهند تعدادی اجزای مهم مانند انتگرال ، انعطاف پذیری و استفاده ویدیوئی را شامل میشود . سرانجام مکانیزم های رمز گشایی ویدیویی بحث رنگ ها و همگام سازی و بیان محیط های کاشی کاری را بیان می کند.

 

مدیریت منابع:

اجزای مدیریت منابع رابط بین همه سخت افزارها و نرم افزارها و با دست آوردن ابزارهایی که فریم منابع واقعی را برای هر جریان توسعه می دهند و آن ارتباط با هر مالکیت منابع توسط روشی برای انتقال ارتباط سفارشی است.هر انتقال فریم ها ی در دسترس در یک وضوح خاص از فرمت رنگ ها و میزان نمونه برداری ها تعیین میگردد.استفاده کننده بذای به دست آوردن فریم منابع از موتور اطلاع رسانی کمک می گیرد .

سرویس درایور به عنوان یک رابط یکنواخت در ارائه ، هنگامی که فریم هر ویدیو جدید در دسترس است یک لایه انتزاعی و پس از آن به عنوان جریان اجزای معماری مورد استفاده قرار می گیرد. و به منابع ویدیویی اجازه اضافه کردن و یا حذف مناسب تعدادی از تنظیمات فیزیکی متفاوت و دسنگاه هایی که بر پایه سخت افزار و سیستم های عامل معماری مجهز شده است ، می دهد. انواع دستگاه های ورودی درایورها به دیو دولت ابزار و انعطاف پذیر در جریان کاری فریم که شامل دستگاه ، های سخت افزاری و نرم افزاری است و بر پایه درایور دسکتاپ استوار است .

برای پشتیبانی سخت افزار یک درایور مورد استفاده قرار گرفته است و APL که مستقیما نشان می دهد؛ ضبط ،در تحقیق طبقه بندی شده مایروسافت طیف گسترده ای از دوربین و ضبط ویدیویی سخت افزار را نشان می دهد .

کارت های ضبط ویدیویی می تواند به تصرف در خروجی ویدئویی در یک کامپیوتر دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، علاوه بر این تصرف، در روی کار آوردن ابزارهای سخت افزاری ودرایور نرم افزاری توسعه داده شده مورد استفاده قرار گرفته شده است. به دلیل اینکه در این موارد ضبط ویدئو سخت افزاری در دسترس نیست.

این درایور با برای جمع آوری تماس کل یا یک ناحیه دسکتاپ همانند یک صفحه نمایش APLاستفاده از جذب صفحه نمایش خاص و هنگامی که چند مانیتور به طور همزمان متصل هستند می تواند تصاویر کاملی را به دست آورد که به میزان ۲ بالاتر از فریم در ثانیه است .که در حد متوسط مجهز به ایستگاه کاری با وجود سربار سیستم که درگیر دستیابی ۰ به دسکتاپ است ، در دستگاه های سخت افزاری هم ورودی فریم به همان سرعت تحویل داده می شود.

موتور های پشتیبانی:

عملکرد موتور، روند کاهش انتروپی را پشتیبانی می کند ،و برای ورودی داده تصویری دنباله دار و فریم فشرده در شبکه حمل و نقل موتوری را پیشنهاد می کند. تصویر فریم دریافت شده از منابع مدیریتی در قالب فریم تبدیل می شود و پس از آن که رمزگذاری ویدیوئی انجام شد که YUV420 رمزگذاری استاندارد به فضای رنگی مورد استفاده قرار گیرد.H.264 و کدک ویدیویی کتابخانه و حمایت از ویدئو کدک FFMPEG,Iibx 264

زمان کم و واقعی فشرده سازی توسط گزینه هایی که از بین برنده وابستگی چند فریم هستند و با از بین بردن چند رمز گذاری پشتیبانی می شوند ،

اولین گزینه غیر فعال کردن دو طرفه فریم است که به زیر ساخت فریم نیاز دارد که قبل از انجام آنها می تواند حل شود .

دوم کنترل پیش رو را غیر فعال کنید. یک دلیل بهینه سازی بیشتر به منظور کاهش زمان است که قادر است هر فریم را به صورت حداکثر پشتیبانی کند ، گروه های معمولی شامل مقادیری عکس در داخل فریم و فریم های چند گانه است. داخل هر فریم از تصویری تنها تشکیل شده است که دارای فضای فشرده است البته نه به صورت موقت.این فریم ها هر تغییری که در زمان وجود دارد را به روز میکند و این به روز کردن باعث میشود که فریم ها کارآمد تر انتخاب شوند .

با این حال به طور کلی اندازه گیری داخل فریم قابل توجه است که از بین فریم ها که بیش از حد طول نکشد و خوشه زمان و پهنای باند مورد مورد استفاده را پشتیبانی کند را تنخاب می کنیم .پس از آن که فریم وابسته به زمان نهفتگی استخراج شده اند ، فقط فریم و هزینه های متعدد وابسته به پارامترها را پشتیبانی میکند

۰


برچسب ها :

بدون دیدگاه